CVOA wordt BV

23-07-2020 Advocatenkantoor Hageland
Om te voldoen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden wij een besloten vennootschap (BV). Onze oorspronkelijke vorm zou immers ophouden te bestaan vanaf 1 januari 2024.


Na 15 jaar een eenmanszaak te hebben uitgebouwd, stichtte Rudi Beeken tijdens het gerechtelijk jaar 2007-2008 samen met diens gewezen stagiairs de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) "Advocatenkantoor Hageland".


Het Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen bepaalt intussen dat, indien zij op 1 januari 2024 nog niet zou zijn omgevormd in een andere vennootschapsvorm, wij van rechtswege als vennootschap onder firma (vof) zouden aanzien worden.


Bij unanimiteit besloten de vennoten om in juni 2020 de vennootschap tot een besloten vennootschap (bv) om te vormen, en zo geschiedde.


Op deze wijze zijn wij U de komende jaren opnieuw met veel plezier van dienst!

Over Advocatenkantoor Hageland

Advocaten, vereffenaars, curatoren, bewindvoerders en schuldbemiddelaars.
Meer informatie